manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / E-shop / E-katalog / Strukturovaný adresář

Strukturovaný adresář

Modul sloužící pro efektivní správu firem, jejich poboček a zaměstnanců i zákazníků. Pro vybrané firmy je dále možno přiřazovat skupiny a do těchto skupin přiřazovat z adresáře jejich členy (firmy/pobočky/osoby). V některých shopech jsou Zákazníci odděleně od zbytku adresáře, mají vlastní strukturu a je pro ně možno definovat libovolné množství dodacích adres.

V některých shopech je navíc možno pro vybrané firmy definovat rabaty a splatnosti, obraty dodavatelské i odběratelské a také bonusy a poplatky.

Dostupné obrazovky (obrazovky, které nejsou dostupné vždy, jsou označeny kurzívou)

 • Firmy – Vyhledávání, zakládání, editování a mazání mateřských firem
 • Osoby – Vyhledávání, zakládání, editování a mazání osob nalézajících se v mateřských firmách i pobočkách
 • Pobočky – Vyhledávání, zakládání, editování a mazání poboček firem
 • Struktura firmy – Zobrazení rozvětvené struktury celé firmy včetně poboček a osob. Nalezená firma/pobočka/osoba je vždy označena šipkou (=>)
 • Obraty – Prohlížení a případná definice odběratelských a dodavatelských obratů (dostupné pouze )
 • Skupiny – Nastavení skupin pro konkrétní firmu (skupiny umožňují nadefinovat firmy/pobočky/osoby), které mají vztah k původní firmě
 • Prvky skupin Nastavení členů těchto skupin (firem, poboček i osob)
 • Přiřazení do skupinHromadné přiřazování firem/osob/poboček ke skupinám dané firmy
 • Zákazníci – Vyhledávání, zakládání, editování a mazání zákazníků
 • Dodací adresy – dodací adresy zákazníků, obrazovka je shodná s pobočkami firem
 • Struktura zákazníka – Zobrazení struktury zákazníka
 • HC – Rychlý odkaz na mateřskou firmu (např. strukturu firmy Home Credit)
nahoru