manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

Adresář

Modul Adresář slouží k administraci seznamu kontaktů firem, poboček, osob, zakazníků a skupin.

Primárními záznamy jsou firmy a zákazníci – mohou v adresáři figurovat samostatně jako celky. Osoby a pobočky jsou již podzáznamy firem – např. osobami mohou být zaměstnanci firmy, kontaktní osoby, administrátoři apod., pobočkami mohou být její sklady, prodejny… Zákazník má také svoje pobočky, které však pojmenováváme jako dodací adresy (jen jiné pojmenování poboček u firem). Lze tedy takto modelovat vnitřní strukturu firem či zákazníků. Pozn.: zákazníkem je typicky fyzická osoba, živnostník je již firma (IČO) s jednou kontaktní osobou.

U firem či zákazníků se uvádí adresa – tu lze chápat jako sídlo či bydliště (fakturační adresu). Osoba adresu nemá, spadá pod firmu nebo pobočku.

Zákazníci a osoby mají uvedeny přihlašovací údaje – login a heslo, firmy a pobočky ne. Tedy zákazníci a osoby se mohou přihlásit (nalogoval) např. do partnerské zóny nebo do správy webu, pokud k tomu mají nastaveno odpovídající oprávnění.

Každý záznam adresáře má atribut "skrýt", kterým jej lze deaktivovat. Takto označené záznamy nebudou pro okolní svět k dispozici.

V modulu lze vytvářet skupiny vybraných záznamů (např. firem). Nejdříve se vytvoří nová skupina pod danou firmou (skupina vždy patří nějaké firmě či zákazníkovi, většinou ale budou všechny skupiny spadat pod Vaši firmu) a do ní se nalinkují libovolné záznamy z adresáře. To lze provádět třemi různými způsoby:

  1. přiřazením zvoleného záznamu do více skupin: přímo v detailu položky adresáře (např. v detailu firmy) zvolením skupin, ve kterých chci tento záznam mít. Se stisknutým tlačítkem CTRL lze myší označit více skupin
  2. přiřazením více záznamů do zvolené skupiny: v detailu zvolené skupiny v Seznamu členů ve skupině stisknout "+" a přidat dalšího člena do skupiny.
  3. hromadně přes záložku "přiřazení do skupin", kde je matice skupin a záznamů adresáře, ve které lze zvolit, do kterých skupin má být ten který záznam vložen. Jsou zde tlačítka "+" (označ celý sloupec), "-" (odznač celý sloupec) a "*" (invertuj sloupec). Ukládá se klasicky přes wibové tlačítko accept v pravo nahoře, ukládají se jen ty záznamy, které jsou na obrazovce. Pokud jich je více jak na 1 stranu, je potřeba přejít na další stránku a tam provést nové přiřazení a opět uložit.

Podle skupin lze ve wibu také filtrovat – v tomto případě se ukazují jen ty skupiny, které patří hlavní firmě (majitel domény) a které mají alespoň jeden odpovídající záznam (např. při hledání osob se nabízejí skupiny obsahující aspoň jednu osobu).

Skupinu lze označit jako administrátorskou, čímž říkám, že jí (jejím členům) mohu přidělit právo pro vstup do správy webu (v obrazovce pro editaci oprávnění). U jiných skupin se toto oprávnění k přidělení nenabízí.

V pravo nahoře je odkaz na hlavní firmu, který vede na záznam hlavní firmy Vašeho adresáře.

nahoru