manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

Objednávky

V této záložce můžete spravovat objednávky.

Co jednotlivé položky znamenají:

ID Jednoznačný identifikátor záznamu
 Typ dokladu Standardní typy a stavy účetních dokladů
Stav objednávky vytvořeno – objednávka byla vytvořena, ale nebyla uživatelem potvrzena a odeslána
evidováno – základní stav objednávky, objednávka byla uživatelem dokončena
potvrzeno – nastavuje aministrátor; zboží je skladem a objednávka se vyřizuje
vyřízeno – nastavuje administrátor; objednávka byla uhrazena a expedována
storno – nastavuje administrátor; je nutné vybrat „Důvod změny stavu“
Při změnách stavu objednávky je zákazník informován pomocí e-mailu.
Stav info objednávky Volitelné podrobnější rozlišení stavu objednávky, při změně chodí klientovi e-maily.
Důvod změny stavu Volitelné podrobnější rozlišení stavu objednávky.
Číslo objednávky Automaticky generované číslo objednávky. Slouží ke komunikaci s klentem, je uvedeno ve všech dokladeach a e-mailech.
ID cizí Vlastní označení objednávky zadané zákazníkem v pokladně.
Vystavitel Jméno vystavitele objednávky.
Dodací adresa Dodací adresa objednávky
Datum vystavení Datum, kdy byla objednávka vystavena
Datum dodání Datum dodání objednávky, standardně se v tiskových sestavách nezobrazuje.
Označení objednávky Evidenční číslo objednávky
Uhrazena částka Výše platby uhrazená zákazníkem.
Způsob platby Způsob platby objednávky zákazníkem.
Způsob odběru Způsob dodání zboží zákazníkovi.
Poznámka Poznámka zapsaná zákazníkem v pokladně, zobrazje se ve všech tiskových sestavách.
Datum platby Datum zaplacení objednávky zákazníkem.
Posílat při změně objednávky mail, SMS – zpráva zákazníkovi při změně stavu objednávky
Rozdělit Rozdělit objednávku na více částí
Přidat poznámku k mailu Text, který se pošle do mailu zákazníkovi
Faktura Zákazník vyžaduje za objednávku fakturu.

Políčka položky objednávky:

Kód 1 Kód zboží objednávky
Kód 2 (Druh) Druh zboží
Název Název položky objednávky (zboží).
Cena/MJ bez DPH [CZK] Cena položky objednávky.
MJ Měrná jednotka
DPH [%] DPH
Sleva [%] Procentní sleva položky objednávky
Množství Počet MJ v objednávce.
Rabat [%] Výše rabatu za položku objednátky.
Způsob platby Způsob platby objednávky zákazníkem.
Způsob odběru Způsob dodání zboží zákazníkovi.
Popis Poznámka.

Postup vyhledání, editace, vytvoření zbytkové objednávky a mazání objednávky

  • Vyhledat objednávku můžete zadaním příslušných výběrových kritérií do formuláře s modrým pozadím položek a kliknutím na ikonu Potvrdit provedené změny. Zadat nová vyhledávací kritéria můžete po kliknutí na ikonu Nové hledání položek. Jméno zákazníkaDatum platby můžete vybrat kliknutím na tlačítko 'Vyber'. Objeví se dialogové okno, kde vybere požadovaného zákazníka nebo datum.
  • Vyexportovat seznam objednávek dle zadaných vyhledávacích kritérií do Vámi zvoleného formátu můžete provést kliknutím na ikonu Vypsat zdrojová data.
  • Editovat objednávku můžete přímo kliknutím na Jméno zákazníka po provedení vyhledávání. Provedené změny uložíte kliknutím na ikonu Potvrdit provedené změny. Pokud zaškrtnete Posílat mail při změně, bude se při provedení změny Stav platby, Způsob platby nebo Způsob odběru posílat e-mail zákazníkovi o změně stavu objednávky.
  • Tlačítko Znovu zaslat slouží k opětovnému zaslání objednávky na e-mail provozovatele obchodního domu.
  • Pokud nemůžete vyřídit objednávku jako celek, můžete vytvořit zbytkovou objednávku, kterou budete vyřizovat zcela odděleně. Jestliže má objednávka více než 1 položku, můžete kliknutím na tlačítko 'Rozdělit' vytvořit zbytkovou objednávku. Označíte zaškrtnutím položky, které nyní nemůžete dodat a stiskem tlačítka 'Vytvořit zbytkovou objednávku' vytvoříte novou objednávku s označenými položkami. O čísle nové objednávky budete informováni.
  • Smazat objednávku můžete kliknutím na Jméno zákazníka po provedení vyhledávání a potom kliknutím na ikonu Smazat existující záznam.
nahoru