manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / WebEdit

WebEdit

Obrazovka mudulu WebEditWebEdit slouží pro publikaci a vytváření konkrétního obsahu WWW stránky, který náleží vybrané položce menu. Stránku editujete v rozhraní standardní kancelářské aplikace, kdy vzhled stránky v editoru odpovídá výslednému vzhledu na stránce. Samozřejmostí je možnost editovat stránku v HTML režimu. Pro další informace o WebEditu si můžete vybrat z následujících okruhů:

Pro přepnutí editoru do rozšířeného módu úprav článků použijte ikonu Přepnutí verzí editoru. Tato verze podporuje tvorbu a formátování tabulek, pokročilé formátování apod.

Vkládání textu, tabulek a obrázků z dokumentů MS Office

Při kopírování textu, tabulek či obrázků z Microsoft Wordu či Excelu dochází k vložení mnoha zbytečných HTML značek, které znesnadňují formátování článku. V případě MS Office verze 2000 a vyšších verzí, jsou vkládány do článků XML značky, s nimiž editor neumí pracovat, proto je nutné je odstanit. Také jsou vloženy cesty k obrázkům, které se však nachází na vašem pevném disku místo na serveru, a proto se na stránkách nezobrazují (může se stát, že vy obrázky uvidíte, ale ostatní ne, dokud obrázky nenahrajete na server). Pro práci s obrázky a soubory slouží modul Fileman. Přečtěte si pravidla pro práci se soubory.

Pro odstranění přebytečných značek a značek s nimiž WebEdit neumí pracovat, se používá funkce odformátování webedit-ver3x/unformat. Zvolte vyčistit vše a „formátování“.

Veškeré vložené obrázky a odkazované soubory z vkládaného textu musí být fyzicky přítomny na serveru. Obrázky vkládané do článků by měly splňovat následující parametry: rozlišení 72 DPI, barevný režim RGB, rozměry přesně na potřebnou velikost (nezmenšovat v editoru tažením za kativní body v obrázku). Modul Fileman umožňuje změnu rozměrů obrázků i ořezy.

Pro logické rozdělení obsahu stránky používejte naspisy Naspis 2, Naspis 3 a níže. Pro zvýraznění textu potom tučný řez písma nebo kurzívu. Vzhled editovaného článku ne shodný s vzhledem na webu a to včetně šířky pro obsah. Po zrušení formátování ikonou webedit-ver3x/unformat se všechny prvky stránky automaticky nastaví na webdesignerem předdefinovaný vzhled.

Speciální formátování pro určené prvky (obrázek, tabulka apod.) můžete nastavit pomocí listboxu „CSS styl“. Jednotlivé styly se dají kombinovat, proto dávejte pozor na nevhodné nebo se vylučující kombinace (typicky současné nastavení zarovnání obrázku vlevo a vpravo). Výběr stylu provedete kliknutím levým tlacítkem myši. Zrušení výběru stejným způsobem. Tyto styly se běžně uživatelsky needitují. V případě potřeby nás kontaktujte nebo si můžete zkusit úpravu přímo v souborech CSS, které leží na hostingu.

Vkládání obrázků, odkazů, videí a další

Vloží odkaz Na označeném textu vytvoří hypertextový odkaz na stránku editovaného projektu – vybráním položky menu ve stromové struktuře a potvrzením tlačítkem OK. Na libovolnou stránku na internetu – vepsání pořadované internetové adresy do pole URL; zakliknutí volby „do nového okna“; potvrzení tlačítkem OK. Odkaz na e-mail – vepsání e-mailové adresy do pole E-mailová adresa; volba rozšířených parametrů; potvrzení tlačítkem OK.
Volitelné parametry:
Standardní odkaz – vloží běžný odkaz.
Do mateřského okna – otevře odkaz do téhož okna prohlížeče nade všechny rámy.
Do nového okna – otevře odkaz do nového okna prohlížeče.
Pop-Up okno – otevírá odkaz v novém vyskakovacím okně dle nastavených parametrů. Vyskakovací okna mohou být na straně klienta blokována.
Předmět e-mailu – vepsáním textu předvyplníte pole „Předmět“ v poštovním klientovi.
Text e-mailu – vepsáním textu předvyplníte text e-mailu v poštovním klientovi.
Vlož soubor ke stažení

Z označeného textu vytvoří odkaz na soubor. Poud nemáte text označen vytvoří se odkaz automaticky na název souboru a za nějje připojena informace o typu souboru (včetně ilustrační ikony) a velikosti. Otevře se okno pro vložení souboru umístěného na serveru, v případě, že se na serveru soubor nenachází, je možné jej nahrát na server. Soubory mohou být ve více podsložkách. Pro hromadnou práci se soubory doporučujeme použít přístup přes FTP.

Aktivujte funkci vložení souboru ke stažení
Klikem levého tlačítka myši vyberte soubor, na který hcete vytvořit odkaz
Do pole „Text odkazu“ vložte text, na který se vytvoří odkaz
Všimněte si, že pole obsahuje běžný text s diaktirikou i mezerami
Kliknutím na tlačítko „OK“ vytvoříte odkaz
Výsledek
Vloží odkaz na položku zboží Vloží odkaz na položku e-shopu.
Vloží obrázek Vloží do stránky obrázek. Otevře se okno pro vložení obrázku umístěného na serveru, v případě, že se na serveru daný obrázek nenachází, je možné jej nahrát na server. Při otevření tohoto okna lze ostatní obrázky přejmenovávat, mazat, přesouvat a prohlížet si je. Rovněž jsou k dispozici základni funkce pro editaci obrázku jako jsou ořez, změna velikosti, otočení. Obrázky se dají pro větší přehlednost ukládat do více poddložek. Je možné vkládat odkazy na obrázky zatržením možnosti „Vložit jako odkaz“. Obrázek se otevře v novém okně bez menu pokud jsou jeho rozměry menší nebo rovny 760×500 px, jinak se otevře do klasického okna.
vlož video  Vložení videa z YouTube a ostatních kompatibilních serverů. Do editoru se vkládá značka, která bude na webu nahrazena přehrávačem videa. Do pole odkaz vložte obsah pole Adresa URL, pole šířkavýška nastavte libovolně dle potřeb.
nahoru