manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / Backlinks (zpětné odkazy)

Backlinks (zpětné odkazy)

Modul Backlinks umožňuje zobrazit v patičce webu definované odkazy. V prostoru pro Backlinks lze zobrazit následující typy odkazů (editujeme ve struktuře menu):

  1. interní odkazy,
  2. externí odkazy,
  3. externí skupiny odkazů.

Interní odkazy

Slouží k upozornění uživatele na některý z článků vlastního webu. Následujícím postupem vytváříte nové vnitřní odkazy.

Nové interní odkazy vytvořte jako potomka (podmenu) položky menu s názvem „Interní odkazy“. Klikem na ikonu vytvořit symbolický odkazotevřete dialogové okno a vepíšete název odkazu. V následujícím okně vyberete ze stromové struktury požadovanou položku menu a potvrdíte.Ve Webmenu se vytvoří nová položka menu (text je podtržený – znázornění symbolického odkazu).

Externí odkazy

Jsou odkazy na jiné webové stránky, například obchodních partnerů. Využívají se v rámci výměny zpětných odkazů a jako reklama na odkazovaný web. Tyto odkazy jsou významné pro SEO.

Nové externí odkazy vytvořte jako potomka (podmenu) položky menu s názvem „Externí odkazy“. Klikem na ikonu vložit novou položku otevřete dialogové okno a vepíšete název odkazu (např. Dřevěný nábytek). U této položky vepište do pole „Seo–Url“, adresu na kterou má odkaz směrovat. Adresa se vepisuje bez „http://“, v našem příkladu tedy „www.dreveny-nabytek-novak.cz“. Po uložení struktury menu se na webu v prostoru patičky zobrazí nově vytvořený externí odkaz.

Externí skupiny odkazů

Tyto odkazy nastavují přímo naši SEO specialisté a uživatel je nemůže ovlivnit. Slouží k podobnému účelu jako předchozí kategorie. V případě, že chcete některou část skupiny odkazů upravit, zašlete prosím svůj požadavek na link@wdt.cz a naši specialisté vše zařídí.

nahoru