manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / E-promo

E-promo

Nový klient

I. Přístupy

Přístup do managementu aplikace je přes www rozhraní.

II. Práce s databází a servis

Postup při založení nových klientů tzn. vstupujících poprvé do hry:

 1. první vstup klienta do hry je odbavuje administrátor hry
  • založení základních dat
  • přiřazení základní členské karty
  • přiřazení alespoň jednoho EAN kódu
 2. zpracovaná data jsou posílána elektronickou cestou administrátoru databáze na tzv. napumpovaní do databáze aplikace na Internetu
 3. po provedení validace dat administrátorem databáze je zpětně zasláno administrátoru hry vyhodnocení platnosti údajů
 4. poté administrátor hry provádí rozesílání časopisu a klubových karet

Veškeré další operace s daty jsou prováděny na Internetu.

 vyhledávací obrazovka

vyhledávací obrazovka – v horní části obrazovky jsou tlačítka akcí

výsleden hledání 

výsledek hledání s výběrem – v horní části obrazovky jsou tlačítka akcí

RegistrIII. Registr

Slouží pro vyhledávání a editaci základních údajů o klientech prostup kategorií REGISTR sestává z následujících obrazovek:

 1. vyhledávací
 2. výsledek hledání s výběrem
 3. základní informace o klientovi
 4. editace základních údajů o klientovi
  • - v této obrazovce lze libovolně doplňovat či měnit údaje o klientovi mimo položky typu klienta.
  • - operaci změny typu klienta provádí pouze administrátor hry.

Nový klientIV. Nový klient

Slouží pro vytvoření nových členů a partnerů (hráčů)

Na obrazovce se nachází dvě kategorie položek a to povinné jsou ozn. červeně a položky doplňkové jsou ozn. černě.

Při založení nového klienta je nejprve zvolit správně Typ klienta !

Pro založení nového klienta musí být splněna podmínka vstupu do klubu – alespoň jeden platný EAN kód

Pro případ zvláštního zařazení klienta /tj.klient který pokračuje z dřívější hry/ systém nabízí možnost vložení tzv. extra bonusu pro partnery. Tento extra bonus EAN 1111111111111 představuje 100 bodů.

Dále je nutno přiřazovat čísla karet v souladu s pravidly hry a to dle následující konstrukce kódu:

Člen klubu
WXYYYYYZZ
W 1=CZ, 2=SK
X 1-5 basic /značí že jde o základní členskou kartu/
YYYYY numerický kód lineární série 99999
ZZ rok 2001 (01) – rok zpoplatnění karty

Partner – chovatel, veterinář, obchodník
PYYYYY
P značí že jde o partnera – do systému se P nezadává / P je vyznačeno pouze na plastové kartě /
YYYYY numerický kód lineární série 99999

EANV. EAN

Slouží pro zapisování EAN kódů, členům a partnerům, kteří jsou již zavedení v systému prostup kategorií EAN sestává z následujících obrazovek:

 1. vyhledávací
 2. výsledek hledání s výběrem
 3. Přidání nových EAN kódů pro konkrétního klienta
  • nutno vložit platný 13-ti místný EAN kód a stisknout tlačítko "Ulož EAN" pokud je vše v pořádku zobrazí se zelený nápis "Body byly klientu připočteny. Vše je OK."
  • klientu lze vkládat další EAN a poté stisknout tlačítko "Ulož další EAN"

DoporučeníVI. Doporučení

Vytváří odkaz na partnera a připisuje mu automaticky body za doručení člena prostup kategorií DOPORUČENÍ sestává z následujících obrazovek:

 1. vyhledávací – hledání partnera, který klienta získal tzv. získatel
 2. výsledek hledání s výběrem – získatele
 3. vyhledávací – hledání člena, kterého partner získal
 4. výsledek hledání s výběrem člena, kterého partner získal
 5. potvrzení správnosti připsání bodů za doporučení klienta na účet partnera

BonusyVII. Bonusy

Slouží k odpisování klubových dárků – bonusů po zaslání na adresu žadatele prostup kategorií BONUSY sestává z následujících obrazovek:

 1. vyhledávací
 2. výsledek hledání s výběrem klienta
 3. výběr konkrétního dárku, na který má klient nárok a poté potvrzení jeho předání klientu

Pozn. seznam dostupných dárků pro konkrétního klienta je automaticky generován na základě splnění podmínky počtu bodů na účtu klienta a požadovaného počtu bodů nutných pro získání konkrétního dárku.

KartyVIII. Karty

Karty

Slouží pro vystavení karet členům a partnerům prostup kategorií KARTY sestává z následujících obrazovek:

 1. vyhledávací
 2. výsledek hledání s výběrem klienta
 3. vystavení nové či duplicitní karty klientovi
  • na obrazovce jsou informace o kartách, které nyní klient vlastní či na kterou má nárok (parametr hraje=1 … karta je ve hře, hraje=0 karta není ve hře z důvodu neobnovení platnosti v průběhu hry)
  • po vyplnění registračního čísla karty (u partnerů se P na první pozici nevyplňuje) a nastavení typu karty se kliknutím na tlačítko "Ulož kartu" pokud je vše v pořádku přiřadí příslušná karta klientovi

Dále je nutno přiřazovat čísla karet v souladu s pravidly hry a to dle následující konstrukce kódu:

Člen klubu
WXYYYYYZZ
W 1=CZ, 2=SK
X 1-5 basic, 6-7 silver, 8-9 gold … pomocná čísla pro rozšíření kombinačních možností numerického kódu
YYYYY numerický kód lineární série 99999
ZZ rok 2001 (01) – rok zpoplatnění karty

Partner
PYYYYY
P značí že jde o partnera – do systému se P nezadává / P je vyznačeno pouze na plastové kartě /
YYYYY numerický kód lineární série 99999

KorekceIX. Korekce

Slouží pro dodatečnou korekci – storno posledních deseti přiřazených EAN kódů a bonusů prostup kategorií KOREKCE sestává z následujících obrazovek:

 1. vyhledávací
 2. výsledek hledání s výběrem klienta
 3. výběr EAN pro storno

SestavyX. Sestavy

Sestavy

Slouží pro generování sestav prostup kategorií SESTAVY sestává z následujících obrazovek:

 1. výběr požadované sestavy a země – klinutím na tlačítko "Zobraz sestavu" se konkrétní sestava vygeneruje
  • registr členské základny – hrající / klienti kteří hrají /
   vypisuje celou hrající členskou základnu
  • registr členské základny – nehrající / všichni klienti kteří nehrají /kontrola vzestup klientů ve hře /
   vypisuje celou nehrající tzn. klienty, kteří nesplnily základní podmínku prodloužení členství
  • kontrola poklesu klientů ve hře / klienti kterým se daektivuje karta /
   vypisuje klienty, kteří nesplnili podmínku pro platnost karet
  • kontrola vzestup klientů ve hře / klienti kteří mají nárok na vyšší kartu /
   vypisuje klienty, kteří postupují ve hře tzn. mají nárok na lepší kartu (silver, gold)
  • kontrola základního členství / klienti kteří nesplňují podmínku zákl. členství /
   vypisuje klienty, kterým se bude v nejbližším období rušit základní členství
 2. výsledek výstupní sestavy
  • začíná vždy ******************* ZAČÁTEK SESTAVY *******************
  • končí vždy ******************* KONEC SESTAVY *******************
  • výstup lze kopírovat do schránky vašeho PC následujícím způsobem:

Myší klikněte na obrazovku výstupu (do šedé části) stiskněte kombinaci kláves Ctrl-a , Ctrl-c.

Nyní máte data v tzv. schránce na vašem osobním PC.

Tyto data lze kopírovat do libovolné Win aplikace (např. MS Excel) pro další zpracování.

nahoru