manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

Státy a měny

První záložka "Státy a měny". V této obrazovce lze editovat zkratky a názvy států a měn používané v katalogu.

Význam jednotlivých položek formuláře:

Zkratka Třípísmenná zkratka státu
Zobrazovat Příznak, má-li se daný stát zobrazovat
Název Název daného státu
Název měny Název meny daného státu
Kód měny Třípísmenný kód měny pro daný stát

Druhá záložka "Kurzy měn". V této obrazovce lze editovat kurzy měn k příslušnému datu. Tyto kurzy se každý den stahují se serveru národní banky.

Význam jednotlivých položek formuláře:

Datum Datum ke kterému se kurz měny vztahuje
Měna Měna, jejíž kurz je editován
Množství měny Počet jednotek měny, k nimž se kurz měny vztahuje
Kurz měny Kurz měny k aktuálnímu datu

Postup pro vytvoření, editaci a mazání položek formuláře naleznete zde.

nahoru