manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

Dodavatelé

V této záložce definovat číselník dodavatelů (výrobců) jednotlivých položek ceníku.

Co jednotlivé položky znamenají:

Název: Označení dodavatele (výrobce), které se bude zobrazovat při práci s ceníkem položek.
Další údaje ... Další informace o dodavateli (výrobci). Slouží pouze pro Vaši potřebu.
Rabat [%]: Procentní rabat pro položky ceníku od příslušného dodavatele (výrobce). Pokud nevyplníte Rabat přímo u položky ceníku, bude do objednávky zaznamenán tento rabat.

Postup vytvoření, vyhledání, editace a mazání dodavatele

  • Přidat nového dodavatele můžete kliknutím na ikonu Přidat nový záznam. Povinná položka je pouze Název.
  • Vyhledat dodavatele můžete zadaním příslušných výběrových kritérií do formuláře s modrým pozadím položek a kliknutím na ikonu Potvrdit provedené změny. Zadat nová vyhledávací kritéria můžete po kliknutí na ikonu Nové hledání položek.
  • Editovat dodavatele můžete přímo kliknutím na Název po provedení vyhledávání. Provedené změny uložíte kliknutím na ikonu Potvrdit provedené změny.
  • Smazat dodavatele můžete kliknutím na Název po provedení vyhledávání a potom kliknutím na ikonu Smazat existující záznam.
nahoru