manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

Anketa

Obrazovka modulu Anketa Anketa umožňuje uživatelům hlasování na určitou anketní otázku. Odpovědí na anketní otázku může být libovolný počet. Zobrazena může být pouze jedna naketní otázka.

Význam jednotlivých tlačítek naleznete v manuálu k WIBO

Jak přidat novou anketní otázku?

 1. Kliknětě na ikonu přidat otázku/odpověď pro přidání nového záznamu.
 2. Název otázky/odpovědi: zde zadejte název nové anketní otázky.
 3. Přiřadit k otázce: vyberte „+++Nová otázka+++“.
 4. Zobrazit: zaškrtněte v případě, že chcete aby otázka byla viditelná.
 5. Pořadí zobrazení: v případě více anketních otázek se bude zobrazovat otázka s nejnižším číslem.

Jak přidat odpověď k otázce?

 1. Kliknětě na ikonu přidat otázku/odpověď pro přidání nového záznamu.
 2. Název otázky/odpovědi: zde zadejte odpověď.
 3. Přiřadit k otázce: vyberte anketní otázku ke které chcete přiřadit odpověď.
 4. Počet hlasů: chcete-li aby odpověd nezačínala s nulovým počtem hlasů.
 5. Zobrazit: zaškrtněte v případě, že chcete aby odpověď byla viditelná.
 6. Pořadí zobrazení: v případě více odpovědí se řádí od nejnižšího čísla po nejvyšší.
nahoru