manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / E-shop / E-katalog / Typy a stavy účetních dokladů

Typy a stavy účetních dokladů

V této obrazovce lze vytvářet a modifikovat číselníky vztahující se k účetním dokladům.

Pozor, změny může provádět pouze osoba, která ví co dělá!

Význam jednotlivých položek formuláře:

Typy dokladů

Seznam možných typů účetních dokladů oddělelných čárkou:
[OV] Vydaná objednávka na dodavatele zboží
[OP] Přijatá objednávka od klienta (v call centru, Internet, ...)
[OI] Informační stav skladu dodavatele zboží
[OD] Objednávka dopravy
[OZ] Žádost o vystavení dokladu
[OS] Storno objednávka
[FV] Vydaná faktura
[FP] Přijatá faktura
[FD] Přijatá fa. dopravy
[DV] Výdejka
[DP] Příjemka
[BV] Dobropis vydaný
[BP] Dobropis přijatý zboží
[BD] Dobropis přijatý doprava

Stav / Rozlišení

Seznam možných stavů, které mohou nabývat účetní doklady:
[B] Potvrzeno, I.potvrzení, proforma
[C] Vytvořeno
[D] Existuje dodací list u příjemky, výdejka je ve stavu proforma
[I] Obdrženo info
[N] Nekompletní dokumentace
[O] Odesláno
[P] Potvrzeno, přijato, přiřazeno, II.potvrzení (konečné potvrzení u OP)
[S] Storno
[U] Účtováno
[V] Vyřízeno

Stav info / Důvod / Buňka

Seznam možných stavů info/důvod, které mohou nabývat účetní doklady:
[0] důvod OP pro zdůvodnění storna - neurčeno
[1] důvod OP pro zdůvodnění storna - klient nezastižen (klient nebyl zastižen na dodací adrese)
[2] důvod OP pro zdůvodnění storna - není inkaso (klient nemá hotovost)
[3] důvod OP pro zdůvodnění storna - odmítnutí převzetí (klient nechce zboží převzít)
[4] důvod OP pro zdůvodnění storna - nelze kontaktovat 3x3 (nepodařilo se nám s klientem navázat telefonický hovor)
[5] důvod OP pro zdůvodnění storna - storno z call centra (storno, které provedla operátorka call centra)
[6] důvod OP pro zdůvodnění storna - chyba běhu systému (provoz serveru nebo web klienta je nekorektně ukončen)
[6] důvod OP pro zdůvodnění storna - nekompletní dokumentace
[A] info - potvrzeno přijetí objednávky
[B] info - potvrzen spotřebitelský úvěr - 1.blok dat
[C] info - možno potvrdit OP na základě předběžného výsledku spotřebitelského úvěru,
[D] info - OD doručená objednávka ke klientovi, OP nepřevzetí dopravcem
[E] info - chyba při schvalování spotřebitelského úvěru nebo OD
[F] info - odeslána faktura
[L] info - zboží u dopravce se nachází v posledním terminálu (je těsně před dodáním)
[N] info - neschválen spotřebitelský úvěr, nedoručená objednávka dopravy ke klientovi, nespárováno
[P] info - kompletně vyplněný spotřebitelský úvěr - 1. + 2.blok dat, potvrzená OD (automat)
[R] info - uznání opakované reklamace
[T] info - transfer zboží (zboží je na cestě mezi terminály dopravce)
[V] info - spárováno, potvrzená OD, vrácení v zákonné lhůtě
[W] info - nutno potvrdit příjemcem
[X] info - vráceno odesílateli
[Y] info - přesměrováno na jiného zákazníka
[Z] info - odeslán potvrzený záruční list

Název Slovní popis stavu/rozlišení/boňky aj.
Poznámka Informativní popis stavu
Druh Vyjadřuje vztahuje-li se záznam k dokladu jako celku nebo k položkán z dokladu a jaký má charakter (info/důvod).
Možné kombinace:
Stav info + Položky
Stav info Doklad
Stav info Položky
Stav důvod Doklad
Stav důvod Položky
Rozlišení
Buňka
Poznámka Upřesňující poznámka k záznamu

Postup pro vytvoření, editaci a mazání položek formuláře naleznete zde.

nahoru