manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / E-shop / E-katalog / Vytisknuté a netisknuté dokumenty

Vytisknuté a netisknuté dokumenty

V těchto obrazovkách je možno nastavit některé vytisknuté dokumenty jako netisknuté a naopak pro některé ještě nevytištěné nastavit, že již vytištěné jsou

Význam jednotlivých položek formuláře:

Doklad ozn. vlastní Označení vlasrní příslušného dokumentu
Typ dokladu Typ dokladu
Rozlišení dokladu Rozlišení dokladu
Typ použité šablony Šablona, podle které byl daný dokument tisknut (některé dokumenty se tisknou podle více různých šablon)
Vystavil Uživatel, který provedl tisk
Datum tisku Kdy byl tisk proveden
Počet kopií Počet vytištěných kopií
Rozlišení záznamu Rozlišení, zda se jednalo o skutečný tisk, nebo jinou činnost – tisk, mail, přefakturace
Smazat těchto XXX vybraných dokladů z tiskové historie Pokud bylo nalezeno rozumné množství dokumentů. Provede jejich smazání z tiskové historie, dokumenty bude možno znovu vytisknout jako originály.
Stav Stav
Stav info Stav info
Datum vystavení Datum vystavení příslušného dokumentu
Označit těchto XXX vybraných dokladů jako již vytištěných Pokud bylo nalezeno rozumné množství dokumentů. Provede jejich označení v tiskové historii jako vytisknutých, dokumenty bude možno znovu vytisknout pouze jako kopie.

Postup pro vytvoření, editaci a mazání položek formuláře naleznete zde.

nahoru