manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

Značky zboží (výrobku)

V této obrazovce lze nastavit značky výrobků a jejich vlastnosti. Pro každnou značku je možno nastavit dodavatele, dopravce, sklad a také rozlišení, pro které je tato značka povolena (pro jaké je možno vytvářet OP). Pokud dojde ke změně dodavatele, dopravce nebo skladu je uživatel dotázán, zda chce tyto změněné hodnoty nastavit pro všechny výrobky dnaé značky.

Význam jednotlivých položek formuláře:

Značka Název značky zboží
Poznámka Uživatelská poznámka vztahující se k dané značce
Preferovaný dodavatel Tento dodavatel se bude nastatovat pro všechno nové zboží dané značky.
V případě, že bude změněn, bude uživatel dotázán, zda jej chce změnit pro všechno zboží dané značky.
Preferovaný dopravce preferovaný dopravce. Chování viz Preferovaný dodavatel
Preferovaný sklad Preferovaný sklad. Chování viz Preferovaný dodavatel
Procentní navýšení při přefakturaci Procentní výše navýšení ceny FV oproti FP při přefakturaci
Preferovaná rozlišení pro tuto značku Rozlišení, které jsou pro danou značku povolena (je možno s nimi vytvářet OP)
Změnil Uživatel, který změnil záznam

Postup pro vytvoření, editaci a mazání položek formuláře naleznete zde.

nahoru