manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

Terminály

V této obrazovce se vytváří vazba na koncové terminály dopravce a PSČ klienta. V koncových terminálech dopravce dochází ke kompletaci zásilek a systém katalogu umožńuje třídit klientskou dokumentaci dle těchto terminálů.

Případné změny v přiřazení PSČ x terminál je nutné zaevidovat novou vazbu pro správné třídění dokumentace (tzv. třídění dle terminálů)

Význam jednotlivých položek formuláře:

Terminál Název terminálu. Nový terminál lze přiřadit kliknutím na tlačítko Vyber
Obec Název obce jež spadá pod uvedený terminál
Poznámka Libovolná poznámka např. název regionu pod který patří daná obec
PSČ Poštovní směrovací číslo příslušící obci

Postup pro vytvoření, editaci a mazání položek formuláře naleznete zde.

nahoru