manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / E-shop / E-katalog / Nastavení systému katalog

Nastavení systému katalog

V této obrazovce lze nadefinovat základní nastavení katalogu. Další nastavení se provádí na úrovni inicializačního souboru.

Činnosti následujících automaticky prováděných dějů se plánuje ve spouštěči aplikací 'cron':

  • ověření skladu dodavatele
  • zpracování objednávky vydané a objednávky dopravy
  • činnost telefonního automatu call centra

Význam jednotlivých položek formuláře:

Název katalogu Označení e-shopu / e-katalogu v hlavičce prohlížeče.
Master login Login supervisora - má právo měnit veškerá nastavení
Master heslo Heslo supervisora
Login Login administrátora
Heslo Heslo administrátora
Firma …E-mail Identifikační údaje provozovatele katalogu
Měna Nastavení výchozí měny, kterou katalog používá
Hmotnost Definice jednotky pro uvádění hmotnosti
…volitelné položky na kartě zboží Definice rozšiřujících atributů šablony
…volitelné položky na kartě zákazníka Definice rozšiřujících atributů šablony
…volitelné položky na kartě firmy/pobočky Definice rozšiřujících atributů šablony
…volitelné položky na kartě osob ve firmě Definice rozšiřujících atributů šablony

Postup pro vytvoření, editaci a mazání položek formuláře naleznete zde.

nahoru