manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

Akce

V této obrazovce lze definovat obchodní akce typu: sleva, výprodej či novinka.

Význam jednotlivých položek formuláře:

Název akce Název akce, jak bude prezentována na Internetu.
Datum od Počáteční datum platnosti akce ve tvaru DD.MM.RRRR
Patum do Konečné datum platnosti akce ve tvaru DD.MM.RRRR
Procentní sleva Jak velká (procentuálně vyjádřená sleva) bude při objednání příslušného množství zboží
Od množství Definuje minimální počet jednotek od kterých se bude sleva uplatňovat
Do monožství Definuje maximální počet jednotek do kterých sleva platí
Ikona akce Definuje ikonu, která se bude s akcí zobrazovat
Typ akce Číselník definující skupiny akcí, je-li pro daný web mnoho akcí, mohou být seskupeny podle čísleníku

Postup pro vytvoření, editaci a mazání položek formuláře naleznete zde.

nahoru