manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

GDPR

Modul GDPR řeší nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob na webových stránkách. Kompletní znění GDPR v různých jazykových variantách ve formě pdf naleznete zde.

Modul se skládá z administrační části a vlastní implementace na webových stránkách. Poskytovatel osobních údajů (dále jen uživatel) se přihlašuje prostřednictvím vlastního emailu v rámci dvoukrokového ověření. V prvním kroku uživatel zadá a odešle svůj email do systému, který na zaslaný email pošle zpět ověření. V druhém kroku uživatel klikne na ověřovací odkaz a poté je přesměrován do zabezpečené zóny webových stránek.

V této zabezpečené zóně je uživatelům umožněno:

 • seznámit se s podmínkami Ochrany osobních údajů
 • výpis osobních údajů uložených v rámci webu
 • možnost zapomenout vybrané osobní údaje
 • odeslat žádost o výmaz osobních údajů

Administrátor webových stránek se po přihlášení do části administrace dostane prostřednictvím položky menu Moduly do části GDPR, která obsahuje následující obrazovky:

 • Souhlasy
 • Žádosti
 • Výpis osobních údajů
 • Nastavení agend

Administrátorům je umožněno:

 • číst souhlasy
 • číst žádosti s možností manuální evidence pro případ, kdy uživatel pošle žádost jiným způsobem než prostřednictvím webových stránek
 • číst osobní údaje koncového uživatele zadáním jeho emailu
 • číst nastavení systému
nahoru