manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

Doklad

Doklad je kompletní správa všech dokladů, se kterými systém katalogu pracuje. Jedná se o:

 1. [OV] Vydaná objednávka – objednávka zboží na dodavatele
 2. [OS] Objednávka stornovaná – stornovaná objednávka
 3. [OP] Objednávka přijatá – přijatá objednávka v call centru od zákazníka
 4. [OI] Informační stav dokladu – ověření stavu skladu u dodavatele zboží
 5. [OD] Objednávka dopravy – doklad, kterým se objednává přeprava zboží
 6. [FV] Vydaná faktura – faktura kterou HC vystavuje pro zákazníka
 7. [FP] Přijatá faktura – faktura přijatá od dodavatele za dodané zboží
 8. [FD] Přijatá faktura za dopravu – faktura přijatá od dopravce
 9. [DV] Výdejka (dodací list) – výdej na skladu, po obdržení kupní smlouvy
 10. [DP] Příjemka (dodací list) – příjem na sklad
 11. [BV] Dobropis vydaný – dobropis vydaný provozovatelem katalogu
 12. [BP] Dobropis přijatý zboží – dobropis přijatý od dodavatele
 13. [BD] Dobropis přijatý doprava – dobropis přijatý od dopravce

Při prvním zobrazení stránky „DOKLAD“ je tato stránka ve vyhledávacím módu. Můžeme zadat libovolné vyhledávací kritérium, dle kterého budeme požadovaný doklad vyhledávat. Nebo nezadávat žádné kritérium a vyhledat si všechny doklady.

Je možné si zde i libovolný typ dokladu vytvořit, je však nutné si uvědomovat důsledky, které mohou vyvstat pokud vstoupíme do procesu dokladů.

Obrazovka v „DOKLAD“ je rozdělena na 6 částí ve vyhledávacím módu, pokud máme zobrazen detail dokladu, potom je zde ještě navíc 7. část, která obsahuje výčet položek, které jsou na doklad navázány. Detailní popis všech atributů dokladu je uveden v tabulce níže.

Popis částí stánky „DOKLAD

první část (bez titulku) jedná se o záhlaví dokladu.
Úhrada jde o informace o podmínkách a způsobu finančního plnění jako jsou akontace, slevy, výše úvěru atd.
Upřesňující informace informace o termínu a místě plnění, tj. datum plnění, datum splatnosti, konstantní symbol atd.
Změny, stavy zde se uvádí datum vzniku, datum poslední změny a především je zde uveden stav, ve kterém se doklad nachází – může jím být „Vytvořeno“ – doklad byl pouze vytvořen, „Odesláno“ – doklad byl vytvořen a odeslán, „Přijato“ – doklad byl po svém odeslání (např. dodavateli) od něj opět přijat potvrzený, „Storno“ – doklad byl stornován
Ostatní informace o dokladu, které mají specifický charakter, jsou jimi zda si zákazník přeje fakturu, zda při zadávání dat do databáze došlo k chybě vstupních dat (např. chybné tel. číslo) atd.
Systémové informace informace, které jsou důležité např. pro administrátora při přímém přístupu do databáze, např. Id je jedinečné číslo v databázi – tj. žádný jiný doklad takovéto číslo nemá, prázdná kolonka u Oldid nám zase signalizuje, že tento doklad je jeho nejaktuálnější verzí atd.
Seznam položek pokud jsme v detailu dokladu (tj. nejsme ve vyhledávacím módu), jsou zde uvedeny všechny položky vážící se k tomuto dokladu, po kliknutí na libovolnou z těchto položek se přemístíme do Položky na detail této položky, stejného efektu bychom dosáhli, pokud by jsem se z detailu dokladu přepnuli do Položky a klikli na tuto položku dokladu zde.

Popis všech atributů dokladu:

Typ dokumentu výběr konkrétního typu dokladu
Projekt typ projektu (rozlišení Slovenské a České verze)
Vlastní ozn. vlastní označení dokladu PREFIX+CISLOVLASTNI+SUFIX OP (obj. Přijatá) – č. kupní smlouvy, např. U obj. na dodavatele jde o číslo 33xxxxx, na dopravu 55xxxxx. Je zde shoda s CISLOVLASTNI protože PREFIX i SUFIX jsou prazdné
Vystavitel Id vystavitele dokladu, tj. osoby, která doklad vytvořila
Cizí ozn. cizí označení (číslo) dokladu (z jeho IS), např. se sem uvádí označení obj. zboží z call centra (OPxxx tj. OP-generované č. obj.)
Příjemce Id příjemce dokladu z adresáře, kterému je doklad určen
Odkud (OD) pro volné použití (např. OD- idsklad celého dokladu)
Dodací adr.vystavitele Id dodací adresy z adresáře, kam se má doklad doručit
Úhrada
Akontace při nákupu zboží na úvěr – co klient zaplatí v hotovosti (cena za obj. celkem = akontace + výše úvěru)
Výše úvěru při nákupu zboží na úvěr – jakou část obj. hradí úvěrem (cena za obj. celkem = akontace + výše úvěru)
+Sleva-Příplatek procentuální sleva/příplatek pro celou objednávku
Smlouva SÚ vazba na smlouvu v databázi spotřebitelských úvěrů
Splatnost jak velká je splatnost na zaplacení zboží
Způsob fin. způsob financování (hotovost, úvěr)
Upřesňující informace
Datum vystavení datum vystavení dokladu ve tvaru [dd.mm.rrrr]
Var. symbol variabilní symbol
Datum plnění datum plnění ve tvaru [dd.mm.rrrr]
Konst. symbol konstantní symbol
Datum dodání datum dodání ve tvaru [dd.mm.rrrr]
Účet/Banka účet / banka
Datum splatnosti datum splatnosti ve tvaru [dd.mm.rrrr]
Cena celkem celková cena v měně konkrétní země bez DPH
Datum přijetí datum přijetí dokladu ve tvaru [dd.mm.rrrr]
Kód měny kód měny pro doklady účtované v cizí měně
Způsob odběru způsob odběru zboží
Kurz měny kurz měny pro celkovou cenu pro doklady účtované v cizí měně
Vystavil informativní text přečtený z papírové podoby přijatého dokladu nebo jméno uživatele u vydávaných dokladů
Osvobození od DPH Důvod osvobození od DPH, údaj potřebný pro další zpracování dokladů v účetnictví
Kurz DPH kurz DPH pro doklady účtované v cizí měně (kurz DPH se bere k datu plnění na rozdíl od Kurzu měny, které se bere k datu vystavení)
Změny, stav
Datum vzniku datum vzniku dokladu ve tvaru [dd.mm.rrrr]
Stav základní stav dokladu
Datum změny datum změny dokladu ve tvaru [dd.mm.rrrr]
Stav info Informativní stavv – blíže popisující daný stav
Změnil kdo provedl změnu v daném dokladu
Důvod změny stavu jaký byl důvod pro změnu stavu
Ostatní
Zdroj kontaktu číselník zdroje kontaktu (telefon, e-mail, fax, pošta) na klienta – platí pro maloobchod
Požaduje fa příznak zda klient požaduje vystavení faktury / daňového dokladu
Období Určení účetního období
Chyba vstupních dat příznak (z javascript kontrol, např. není zadána hodnota, která zadána být musí nebo víme jak má vypadat tel. číslo, proto jej kontrolujeme hned při zadávání aniž bychom se dívali do databáze) zda některá položka je chybná (nezkontrolovaná), např. při zadávání údajů na call centru
Poznámka textová poznámka
Rozlišení rozlišení obchodního modelu katalogu: maloobchod, velkoobchod, HELE a HELE+
Druh obchodu Pro evidenci zahraničních účetních dokladů – číselník pro Intrastat
Druh dopravy Pro evidenci zahraničních účetních dokladů – číselník pro Intrastat
Dodací podmínky Pro evidenci zahraničních účetních dokladů – číselník pro Intrastat
Zvláštní pohyb Pro evidenci zahraničních účetních dokladů – číselník pro Intrastat
Systémové informace
Id primární klíč, jedinečná identifikace v systému katalogu
Oldid prázdné pole (NULL)- aktuální verze věty (dokladu), NASTAVENO – historická věta (odkaz na aktuální verzi dokladu, který vznikl z tohoto dokladu)
Hid unikátní identifikace pro historické vazby, dokument s daným Hid se v katalogu nikdy nemění (pokud vyhledáváme dle Hid, dostaneme vždy stejná data, i když je někdo změnil)
Původní doklad Vazba na přidružený doklad. Pro každý typ dokladu je patřičně pojmenovaný polde dokladu, k němuž se váže.
Pořadové číslo pořadové číslo dokladu v rámci typu dokumentu a období, např. číslo obj. na dopravu nebo nákup zboží (3300021 nebo 5500154)
Z dokladu Vazba na přidružený doklad. Pro každý typ dokladu je patřičně pojmenovaný polde dokladu, k němuž se váže.

Postup pro vytvoření, editaci a mazání položek formuláře naleznete zde.

nahoru