manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

Export/Import

V této záložce můžete provádět export a import ceníkových položek, objednávek a zákazníků obchodního domu.

Co jednotlivé položky znamenají:

Export: V této části si můžete kliknutím na soubor ke stažení stáhnout všechny ceníkové položky (soubor cenik.csv.gz) a položky kategorií (soubor kategorie.csv.gz). Dále pak dle nastavení obchodního domu si můžete stáhnout zákazníky (soubor zakaznik.csv.gz) a objednávky (soubor objednavky.csv.gz). U objednávek je možno specifikovat datum vzniku. Všechny soubory jsou ve formátu CSV a zkomprimovány do formatu GZ. Pro práci s těmito soubory je vhodný například Windows Commander nebo utilita WinGZ (možno stáhnout přímo ze stránky Export / Import) a MS Excel.
Import:

Na svém lokálním disku si vybereme soubor s ceníkovými položkami ke zpětnému uploadu na server. Soubor může být zkomprimován do formátu GZ, ale není to podmínkou. Struktura sloupců musí být stejná jako v souboru, který jste si stáhli. Do položky KATEGORIEID můžete u jednotlivých položek doplnit ID jednotlivých kategorií oddělené čárkou, do kterých položka patří. ID jednotlivých kategorií zjistíte ze souboru kategorie.csv.gz.

Dále si vyberete akci, kterou chcete provést s uplodovaným souborem.

Přidat nové položky znamená, že do obchodního domu se přidají z uplodovaného souboru pouze položky s kódem (nebo ID u zákazníků), který v obchodním domě neexistuje. Ostatní položky ze souboru se ignorují.

Přepsat všechny položky znamená, že všechny ceníkové položky se odstraní a vloží se nové z uplodovaného souboru. U importu zákazníků není nutné mít vyplňen první sloupec ID.

Aktualizovat položky znamená, že pouze položky s příslušným kódem (nebo ID u zákazníků) se aktualizují. Ostatní se ignorují.

nahoru