manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / HelpDesk

HelpDesk

Aplikace HelpDesk slouží k evidenci a sledování stavu řešení problémů.

Po korektním přihlášení k aplikaci HelpDesk je v horní části menu. Jeho položky jsou závislé na typu přihlášeného uživatele (uživatel, zadavatel, řešitel, administrátor, superadministrátor).

Problémy

Tato část aplikace slouží ke správě problému. Nový problém zadáme stisknutím tlačítka '+'. Povinné údaje jsou: Uživatel (ten, kdo má problém) a Priorita. Pokud nevyplníme lokalitu, doplní se lokalita z které je uživatel. Jestliže přiřadíme řešitele, je tento informován o zadání problému zasláním e-mailu. Pokud zaškrtneme 'Poslat SMS', odešle se řešiteli SMS na jeho e-mailovou adresu zadanou v adresáři do položky 'E-mail mobil' např. ve tvaru 00420602xxxxxx@sms.eurotel.cz.

Pouze zadaný řešitel, administrátor nebo superadministrátor může problému změnit stav problému na 'v řešení', 'čekání na info' nebo 'před uzavřením'. Pouze zadaný zadavatel, administrátor nebo superadministrátor může změnit stav problému na 'vyřešeno' a také změnit uživatele.

Průběh prácí při řešení problému se zadává do historie problému. Pod zobrazením detailu problému je tabulka historie. Do této tabulky může přidávat záznamy pomocí tlačítka '+' pouze zadaný řešitel,administrátor nebo superadministrátor. Pokud je problém ve stavu 'vyřešeno' již nelze problém ani jeho historii modifikovat.

Adresář

V této části může administrátor nebo superadministrátor definovat uživatele aplikace HelpDesk. Ostatní typy uživatelů mohou adresář pouze číst. Pouze aktivní uživatelé mohou pracovat s aplikací HelpDesk. Pokud chci řešiteli při zadání problému zaslat e-mail je nutné korektně vyplnit položku E-mail.

Report

Tato část aplikace slouží k zobrazení tabulky počtu zadaných a vyřešených problémů za zvolené období. Počty problémů jsou roztříděny podle priorit.

Oddělení, Lokality, Typy problémů, Kategorie problémů, Priority, Specializace

Toto jsou tabulky číselníků, které může modifikovat pouze administrátor nebo superadministrátor. Tyto číselníky jsou použity při zadávání problémů a kontaktů v adresáři.

HelpDesk statistika

Ke zpracování statistiky slouží připravený souboru HD_statistika.xls. Pro správnou funkci je nutné při otevření tohoto souboru v Excelu2000 povolit makra. Soubor obsahuje dva listy. První nazvaný 'vstup' slouží ke vložení vstupních dat vygenerovaných pomocí internetové aplikace HelpDesk. Na druhém, nazvaném 'report', definovat tabulky přehledů a příslušné grafy.

Export dat z aplikace HelpDesk

Do aplikace HelpDesk musíme být přihlášeni s uživatelskými právy administrátora nebo superadministrátora. Vpravo nahoře si vybereme z listboxu nabídku 'Sestava pro Excel'. Zadáme období které nás zajímá (např. od 1.12.2001 do 31.12.2001). Potom klikneme na ikonu 'Vypsat zdrojová data' v levé horní části formuláře, vybereme typ výstupu CSV a stiskneme OK. V okně prohlížeče se nám zobrazí data nachystáná k exportu do Excelu. Nyní si, např. pomocí myši, označíme data od první záznamu pod názvy polí do posledního záznamu před textem --- konec sestavy ---. Pomocí klávesových zkratek Ctrl+C (zkopírujeme) a Ctrl+V (vložíme) data do otevřeného souboru HD_statistika.xls na list 'vstup' do buňky A1. Stisknutím tlačítka 'Připrav data' připravíme data pro kontingenční tabulku a graf.

Možnosti uživatele superadministrátor

Pokud se přihlásíme jako superadministrátor, objeví se v horním menu listbox s výběrem firmy. Vždy pracujeme s aktuálně vybranou firmou, jejíž název se zobrazuje v levém horním rohu. Tzn., že superadministrátor vždy pracuje s jedinou firmou na úrovni administrátora. Navíc má možnost přepínat se mezi firmami. Dále můžeme editovat číselník firem, který najdeme ve vedlejším listboxu.

nahoru