manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / E-shop / E-katalog / Nastavení časů

Nastavení časových konstant

Obsahuje tzv. zprůměrované časy, které se používají pro prvotní předpokládaný odhad časů (tzv. nástřely). Nápověda v dolní části stránky.

Další nastavení:

Výše DPH pro doklady se zahraničním U zahraniční fakturace je možnost volit výši DPH, jež bude k položkám nastavena.
Text nad položkami pro doklady se zahraničním Do zahraničních faktur se vkládá tento text do "Textu nad položkami", většinou něco jako "Dle § 64 zákona o DPH se jedná o plnění osvobozené od daně.".
Posun data plnění [dní] U účetních dokladů je možno datum plnění nastavit pouze na otevřené účetní období nebo může být maximálně o zde nastavený počet dní starší.

Nápověda k obrazovce – Nastavení časů


Firma - přiřazená firma pro kterou platí nastavení časových pásem

Kalendář svátků - kalendář definující svátky, dny volna a plánované dovolené, ve kterých nelze očekávat plnění ze strany přiřazené firmy

Legenda:
D – dodavatelé
P – prepravci (dopravci)
S - sklad
H – HCx

Nastavení časových pásem:

Začátek pracovní doby [hod] {D, P, S, H} – začátek pracovní doby, během které lze datově komunikovat s dodavatelem/dopravcem
(čas zaokrouhlujeme na celé čtvrthodiny: 15min = 0.25; 30min = 0.5; 45min = 0.75; 60min = 1)
Konec pracovní doby [hod] {D, P, S, H} – konec pracovní doby, během které lze datově komunikovat s dodavatelem/dopravcem
(čas zaokrouhlujeme na celé čtvrthodiny: 15min = 0.25; 30min = 0.5; 45min = 0.75; 60min = 1)
Polední přestávka od [hod] {D, P, S, H} – Začátek polední přestávky
Polední přestávka do [hod] {D, P, S, H} – Konec polední přestávky
Interval zasílání objednávek [min] {D, P} – stanovuje rozdíl času mezi posledním a předposledním posláním objednávek (definice periody zasílání) – jak často lze posílat objednávky
Doba k vyřízení objednávky [min] {D, P} – doba za kterou se musí vrátit potvrzené objednávky
Doba předobjednání zboží [hod] {D} – doba s jakým minimálním časovým předstihem je nutné objednat zboží u dodavatele (doba dodavatela potřebná pro zabezpečení zboží)
Doba přesahu objednávky zboží [hod] {D} – jak dlouho ještě bude objednané zboží k dispozici u dodavatele v případě překročení termínu k odběru
Interval kontroly stavu dopravy [min] {P} – stanovuje rozdíl času mezi posledním a předposledním posláním dotazu na server dopravce pro kontrolu stavů dopravy (používá se pouze u sekvenčního zjišťování stavu dopravy). Ne u posílání dávek stavu dopravy dopravcem!
Doba přepravy zboží [hod] {P} – doba dopravce potřebná na přepravu zboží k zákazníkovi od objednávky dopravy u dopravce (celkový čas).
Doba k nakládce u dodavatele[hod] {P} – definuje časový úsek potřebný od vystavení objednávky dopravy po vyzvednutí zboží dopravcem u dodavatele (je zahrnut v celkovém čase doby přepravy zboží).
Znovu objednat položku (není na skl.) [hod] {D} – Za jak dlouho se má zopakovat objednávka (poptávka) nepokryté položky z předchozí OV
Interval kontroly skladů dodavatele [dny] {D} – Není funkční. Stávající interval je nastaven pro všechny dodavatele stejně. Každé pondělí 1x týdně.
Doba zavážky zboží dodavatelem [hod] {D} – Čas nutný k zavezení zboží od dodavatele na provozní sklad HCx (čas není součástí doby předobj. zboží)
Maximální doba předobjednání zboží [dnů] {D} – Časový parametr pro nastavení backorderu tj. o kolik dnů je odložený termín dodání.
Mezní datum dodání zboží [dd.mm.rrrr] {D} – Časový parametr pro nastavení backorderu tj. absolutní mezní hodnota časového intervalu pro odložený termín dodání. (Je to vlastně pojistka, aby nedocházelo ke zbytečným skladovým zásobám zboží v sezóně či po ní)

Postup pro vytvoření, editaci a mazání položek formuláře naleznete zde.

nahoru