manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / Slovník

Slovník

K dispozici jsou záložky KATEGORIE a SLOVNÍK. Kategorie slouží jako odkaz na správu menu. Do slovníku se definují jednotlivé pojmy s několika atributy.

ATRIBUTY

 • ID – jednoznačná identifikace v databázi, při vytvoření pojmu se automaticky přidělí.
 • NÁZEV – samotný základní tvar pojmu, např. „aminokyseliny“.
 • CIZÍ NÁZEV – pojem v cizím jazyce, obvykle v angličtině, např. „amino acids“.
 • POPIS – detailní popis pojmu.
 • ODKAZY – odkazy na související stránky v internetu; seznam URL oddělených svislítkem, např. „http://www.kyseliny.cz|http://www.acids.com“.
 • VARIANTY  – Jedná se o regulární výraz, který se použije pro vyhledání pojmu v textu (pro zobrazení tooltipů – nápovědy). Pokud není zadán žádný výraz, pak se použije název, např. „kyseliny“ (nenalezne se ale „kyselina“ apod.) Varianty v závorce udávejte směrem od nejdelších k nejkratším, aby se v textu nezvýraznila jen část slova. Několik základních reg. výrazů:
  • kyselin(ou|a|y) – nalezne varianty„kyselinou“, „kyselina“ a „kyseliny“.
  • strom(em|y|) – nalezne varianty „strom“, „stromem“ a „strom“.
  • (amino|)kyselin(ou|a|y|) – nalezne varianty „aminokyseliny“, „kyseliny“, „aminokyselin“, „kyselin“, atd.
  • protein~ – vlnovka se nahradí za jakákoli česká písmena. Používá se např. pro koncovku, kdy uvedený výraz najde všechny kombinace slov začínající na protein např. „protein“, „proteiny“,  „proteinový“  atd.

KATEGORIE

Zařazení do kategorií se provádí buď automaticky do obecné kategorie slovníku při zadání nového pojmu nebo je lze přidávat ručně kliknutím na strom nalevo v menu. Seznam kategorií, kam je pojem zařazen se zobrazuje v detailu pojmu pod atributy, kde lze zařazení případně zrušit.

nahoru