manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / Jazykové mutace

Jazykové mutace

Pro ulehčení a zjednodušení práce překladatelů se Jazykové mutace webových prezentací plně synchronizací. Synchronizuje se struktura menu a obsah (články). Jedna jazyková mutace (standardně česká) je vždy nastavena jako výchozí a z ní se synchronizuje obsah.

Nejdůležitější informace

 • Synchronizací uvažujeme zkopírování obsahu položky menu a obsahu článku (včetně atributů) z výchozí jazykové mutace do ostatních provázaných. Toto kopírování se provádí automaticky po uložení struktury menu nebo článku.
 • Ve správě projektu jsou jednotlivé jazykové mutace uvedeny jako samostatné menové struktury, které jsou standardně synchronizovány (Hlavní menu).
 • Synchronizace je automaticky zrušena při změně obsahu v dané mutaci a to pouze pro změněnou část (jak položky menu, tak obsahu nebo názvu článku).
 • Externí články (novinky, aktuality), zálohy formulářů, ankety apod. se nesynchronizují.
 • V synchronizované (ne výchozí) mutaci nelze vytvářet položky menu ani mazat. Lze pouze přejmenovávat, a nastavovat atribut Koncept (odstranění ze stránek). Změny pozic, masek a dalších lze provádět pouze ve výchozí mutaci.
 • Fyzické soubory vyditelné přes Fileman nebo FTP jsou stejné pro všechny jazykové mutace.

Nejčastější úkony

 • Vytvoření nové položky menu
  Akce se provádí standardně ve výchozí (české) mutaci. Po uložení struktury menu se nově vytvořené položky automaticky uloží i do ostatních menu. V mutacích je položkám nastaven příznak Koncept. Takto vytvořené položky se v na stránkách jazykových mutací nezobrazí.
 • Skrytí položky menu
  Ve výchozí jazykové mutaci je možné položku menu skrýt pomocí příznaku Neviditelný nebo z mutace odstranit pomocí příznaku Koncept. V ostatních mutacích se skrytí/zobrazení provádí pouze příznakem Koncept.
 • Smazání položky menu
  Smazání položky menu se provede ve výchozí jazykové mutaci a položka bude odstraněna ze všech mutací.
 • Přesunutí položky menu
  Lze pouze ve výchozí jazykové mutaci.
nahoru