manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / E-shop / E-katalog / Hromadné nastavení rabatů a splatností

Hromadné nastavování rabatů a splatností

V této obrazovce lze provázat existující rabaty a splatnosti na firmy a na zboží. Obrazovka se sestává ze tří částí – nahoře se zvolí příslušné rabaty a splatnosti, ve střední části je možno pomocí tlačítek vybírat firmy a zboží, na které se budou rabaty a splatnosti navazovat a v dolní části se objevuje ve dvou rámcích seznam vybraných firem (případně zboží).

Nalezené firmy a zboží je možno zatržením polí v pravé části jejich seznamu vybrat, případně výběr zrušit. Pomocí tlačítek ve střední části je také možno vybrat/zrušit výběr u všech firem, případně invertovat vybrané firmy.

Je-li nalezeno více než 50 položek zboží v levém dolním okně, jsou automaticky všechny položky vybrány a výběr nelze měnit. Je-li vybráno více než 50 firem, je možno si mezi nimi vybrat, jaké potřebuji, po stisku tlačítka přiřaď se přiřazení rabatů a splatností provede pouze pro vybrané firmy na aktuální stranš seznamu firem. Přiřazení na ostatních stranách aktuálního výběru musím provést pro každou stranu samostatně.

Zboží mohu vybírat z příslušné kategorie kliknurím na tuto kategorii v levé části obrazovky.

Přiřazovat rabaty a splatnosti je možno nastavovat zde >>. Rabaty a splatnosti přiřazené k jedné konkrétní firmě je možno měnit v také adrasáři, více zde >>.

Význam jednotlivých položek formuláře:

Rabaty Výběr příslušného rabatu pro možnost hromadného nastavení. Chci-li smazat rabat pro vybrané zboží k vybraným firmám, nastavím hodnotu "bez rabatu (smazat)"
Splatnosti Výběr příslušné splatnosti Chci-li smazat splatnost pro vybrané zboží k vybraným firmám, nastavím hodnotu "bez splatnosti (smazat)"
Přiřaď Provede přiřazení vybraných rabatů a splatností pro vybrané firmy a zboží

Význam tlačítek ve střední části obrazovky:

Označit vše Vybrat všechny firmy/zboží
Invert Invertovat (obrátit) výběr firem/zboží v dolních oknech
Reset Vrátit první výběr firem/zboží
Firmy s vybranou vazbou Zobrazí všechny firmy, pro které je pro existuje zboží s takovou kombinací rabatů a splatností, která je vybraná v horní části obrazovky.
Zboží s vybranou vazbou Zobrazí všechno zboží, pro které je pro nějakou firmu nastavena taková kombinace rabatů a splatností, která je vybraná v horní části obrazovky.

Postup pro vytvoření, editaci a mazání položek formuláře naleznete zde.

nahoru