manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

Ceník

V této záložce můžete spravovat ceník obchodního domu. Počet položek ve rormuláři je variabilní, závisí na nastavení shopu.

Co jednotlivé položky znamenají

ID Jednoznačná identifikace výrobku
Přiřazení zboží Přiřazení jiných výrobků (např. souvisejících a alternativních) k vybranému výrobku
Kód Jednoznačný kód výrobku.
Kód 2 (Druh) (kód dodavatele) Druhové označení výrobku. Případně kód dodavatele zboží
Výrobce / Dodavatel Dodavatel výrobku z číselníku editovatelného v záložce adresář.
Volitelné položky Dalších až 10 volitelných položek (např. Název, Popis, Text, Značka, Servis, Cenový limit, Příchutě, Expedice, Záruční doba, Váha cvičence, Podmínky záruky, Splátkový prodej…). Jejich název si můžete nadefinovat v nastavení systému katalog. Položek může být maximálně deset a je pro ně možno nastavit i typ zobrazení (textové bole, výběrové pole, zaškrtávací tlačítko, editace XML aj.)
Nákupní cena bez DPH Nákupní cena položky
Nákupní rabat u dod. (%) Nákupní rabat u dodavatele v procentech.
Prod. cena bez DPH [CZK] Prodejní cena položky beze slev bez DPH.
DPH [%] Sazba DPH v procentech (5%, 19%).
Sleva [%] Sleva na položku zadaná v procentech z prodejní ceny.
Sleva [CZK] Sleva na položku zadaná v příslušné měně z prodejní ceny.
Cena D1 … Cena D10 Cena pro jednotlivé dealerské kategorie
Sleva D1 [%] … Sleva D10 [%] Sleva na položku zadaná v procentech z prodejní ceny pro dealery.
Sleva D1 [CZK] … Sleva D10 [CZK] Sleva na položku zadaná v příslušné měně z prodejní ceny pro dealery.
Množství k nabídce Množství položek na skladě.
MJ (Měrná jednotka), délková jednotka Měrná jednotka v které se prodává příslušná položka, příslušná délková jednotka.
Hmotnost, celková hmostnost, výška, šířka, hloubka zboží Hmotnost a rozměry výrobku. Hmotnost je s obalem/bez obalu a vztahuje se k prodejní měrné jednotce.
Záruka Délka záruky na výrobek
Balení Balení výrobku
Obrázek – ikona, malý, velký: Grafický soubor s obrázkem příslušné položky. Obrázek můžete na server uložit a vybrat tlačítkem 'Vyber' a prohlédnout tlačítkem 'Ukaž'.
Adresa při neodběru, reklamace při předání, při reklamaci, skladu zboží, dopravce Adresy pro manipulaci s výrobkem k zákazníkovi
Min. prod. množství zákazníkovi Minimální množství zboží pro prodej zákazníkovi
Min. obj. množství u dod. Minimální množství zboží které je monžo objednat u dodavatele
Násobek obj. množství u dod. Násobek minimálního množství zboží pro objednání u dodavatele
EAN kód: EAN kód zboží
Účetní kategorie Účetní kategorie zboží pro účtování
Celní sazebník Nastavení celního sazebníku pro zboží pro mezinárodní prodej
Země původu Země původu zboží pro zboží pro mezinárodní prodej
Kategorie dopravy Způsob výpočtu ceny dopravného
Hmostnosti obalů Hmostnosti do recyklačního fondu
Položka výběru Tímto označením určujeme, že příslušná položka může být součásti konfigurace (viz. níže).
Makropoložka Označení makropoložky – setu
Skrýt Tímto označením můžete příslušnou položku dočasně skrýt z nabídky obchodního domu.
Platnost od Pokud je vyplněna, lze omezit platnost nabízení položky v obchodním domě.
Platnost do Pokud je vyplněna, lze omezit platnost nabízení položky v obchodním domě.

Postup vytvoření, vyhledání, editace a mazání položky z ceníku

  • Přidat novou položku ceníku můžete kliknutím na ikonu Přidat nový záznam. Povinné položky jsou pouze KódProdejní cena. Pokud si v levém menu kategorií vyberete koncovou položku označenou červenou tečkou budou se nově vkládané položky přiřazovat k vybrané kategorii.
  • Vyhledat položku ceníku můžete zadaním příslušných výběrových kritérií do formuláře s modrým pozadím položek a kliknutím na ikonu Potvrdit provedené změny. Zadat nová vyhledávací kritéria můžete po kliknutí na ikonu Nové hledání položek.
  • Vyexportovat seznam položek ceníku dle zadaných vyhledávacích kritérií do Vámi zvoleného formátu můžete provést kliknutím na ikonu Vypsat zdrojová data.
  • Editovat položku ceníku můžete přímo kliknutím na Kód po provedení vyhledávání. Provedené změny uložíte kliknutím na ikonu Potvrdit provedené změny.
  • Položku zařadíme do příslušné kategorie tak, že při zobrazení detailu položky vybereme příslušnou kategorii v levém menu.
  • Položku vyřadíme z příslušné kategorie tak, že při zobrazení detailu položky klikneme na tlačítko 'Odstranit' u příslušné kategorie.
  • Smazat položku ceníku můžete kliknutím na Kód po provedení vyhledávání a potom kliknutím na ikonu Smazat existující záznam.
nahoru