manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / E-shop / E-katalog / Editace oprávnění

Editace oprávnění

Slouží k definici oprávnění v rámci struktury webu – kdo, komu a co povolil provádět v té které části webu.

Úplně nejdříve je potřeba nadefinovat práva, která chcete udělovat. Klikněte v horní liště na tu záložku, která obsahuje např. Vaši strukturu menu. V dolní části obrazovky se Vám objeví mapa webu. Nyní zaškrtněte volbu "definice oprávnění". Po načtení stránky vyberte položku menu, které později nadefinovat oprávnění. Nyní můžete v pravé části zaškrtnout ta oprávnění, která chcete později pro tuto položku přidělovat skupinám. Toto nastavení nemá žádný dopad na uživatele, jde jen o výběr práv, která následně budeme uživatelům (skupinám) přidělovat.

U zaštrtnutých oprávnění můžete měnit jejich názvy.

Tip: pokud najedete kurzorem myši nad text popisu oprávnění, zobrazí se Vám komentář tohoto oprávnění.

Přidělování oprávnění

Přepněte se nyní ve volbách do "přidělování práv skupinám". V oddílu "vybráno" se Vám zobrazí nabídka skupin, které máte nadefinovány ve svém adresáři u své firmy. Mezi nimi je i speciální skupina nazvaná "obecná práva" – ta reprezentuje nepřihlášené (nenalogované) uživatele Vaši stránek. Tedy všichni nepřihlášení uživatelé budou mít tato "obecná práva", která jim nastavíte. Typicky se jimi definuje, kam všude má a nemá nepřihlášený přístup – stanovuji tak hranice privátní a veřejné zóny.

Postupujte takto: vyberte skupinu "Obecná práva", vyberte položku menu "Kořen projektu". Nyní klikáním na čtverečky v pravé tabulce nastavte "+" pro čtení pro položku a pro podpoložky (dědení do nižších úrovní menu) a uložte. Tím zpřístupníte celý web pro všechny nepříhlášené. Potom u jednotlivých položek, které chcete pro nepřihlášené zablokovat, odeberte právo čtení (klikněte na konrétní položku menu a nastavte "-" (mínus) pro čtení). V levém webmapu se vždy ukazují červeně ta práva, která daná skupina pro danou položku má.

V obecných právech je k dispozici speciální právo "v" (pokud jsem jej definofinoval pro tuto položku menu ve volbě "definice práv"). Jeho přiřazením položce menu říkám, že tato položka je striktně věřejná a nemá být přístupná přihlášeným osobám. Vidí ji jen nepřihlášení.

Potom mohu definovat práva pro přihlášené osoby – resp. pro skupiny (z adresáře), do kterých jsou vloženy osoby či zákazníci (mohou tam být i firmy či pobočky, ale ty se nemohou jako takové nalogovat). Typicky povoluji právo čtení tam, kde jsem jej v obecných právech odebral, případně přidávám další speciální práva.

V horní liště jsou záložky všech projektů, které mám k dispozici. Strukturu menu má však většinou jen jeden projekt, ale ostatním mohu definovat práva alespoň pro "kořen". Tak mohu např. stanovit, že novinky budou přístupné jen někomu. (Pozn.: defaultně jsou po zapnutí partnerské zóny všechny projekty nepřístupné! Tedy i aktuality apod. Je potřeba u každého povolit čtení v obecných právech, pokud to chci.)

Speciálním případem je právo "a", které se týká administrace ve Správě webu. Je nabízeno k přidělování jen skupinám administrátorů (viz Adresář). Položky, ke kterým mám právo administrace, mohu ve správě webu editovat.

Skupina administrátorů, která má právo administrace pro kořen hlavního "typu" tohoto projektu, je skupinou nejvyšších administrátorů. Její členové mají vstup do adresáře a mohou měnit oprávnění, tedy mohou si nastavovat i svá práva a tím pádem mohou úplně vše. Taková skupina musí vždy alespoň jedna existovat a systém nedovolí smazat nebo odebrat jejího posledniho člena, nebo odebrat právo administrace tak, aby již neexistoval žádný hlavní administrátor.

nahoru