manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / E-shop / E-katalog / Bonusy a poplatky

Bonusy a poplatky

Modul sloužící pro generování dodavatelských i odběratelských bonusů a poplatků. Slouží k definování karet bonusů (tyto jsou podobné kartám zboží), hodnot bonusů (a objemů a období platnosti) a jejich přiřazování k firmám.

Pomocí takto přiřazených hodnot/karet/firem je možno vytvářet podklady pro bonusování, tyto následně uživatelsky změnit a vygenerovat účetní doklady příslušné podkladům.

Dostupné obrazovky

  • Karta bonusu – správa karet bonusů. V kartách se definují základní vlastnosti bonusů a výstupních dokladů
  • Hodnoty – zde se zobrazí tři podzáložky – Hodnota, Objem a Období. Slouží k nastavení hodnot, objemů a období platnosti bonusů
  • Nastavení – slouží k přiřazení karty bonusu a jeho hodnot k firmě. Pomocí takto nastavených parametrů je možno vytvářet podklady k Bonusům a poplatkům
  • Hromadné nastavení – tato obrazovka slouží k hromadnému přiřazování karet bonusů a jejich hodnot k více firmám zároveň
  • Generování podkladů – v této obrazovce lze provádět generování podkladů pro bonusy a poplatky. Bonusy a poplatky jsou generovány těm firmám, které mají v systému přiřaženy karty a hodnoty
  • Uložené podklady – zde lze prohlížet a případně editovat podklady pro bonusování, které systém vygeneroval na předchozí obrazovce
  • Generování účetních dokladů – v této obrazovce lze provádět generování účetních dokladů z podkladů vytvořených na předchozích obrazovkách, které mají nenulový bonus/poplatek
  • Historie generování – možnost prohlížet obrazovky, jež vznikly při generování bonusů a polatků (podkladů k bonusování i účetních dokladů)
  • Standardní karty – karty spolu s hodnotami, které je možno přiřazovat firmám v adresáři. Stantdardní hodnoty se definují zhlášť pro dodavatele a zvlášť pro odběratele
nahoru