manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / WebEdit / Práce se soubory

Práce se soubory

Soubory je možno v rámci integrované aplikace pro práci se soubory kopírovat, přasouvat, přejmenovávat a mazat. U obrazových souborů je navíc možnost základní editace (velikost otočení apod.). Doporučujeme soubory logisky členit do složek, které lze pomocí aplikace vytvořit.

Při pojmenovávání složek a souborů prosím dbejte následujících doporučení a nařízení:

  • názvy pište malými písmeny abecedy (všetně přípon),
  • nepoužívajte diakritiku (pište bez háčků a čárek),
  • nepoužívejte mezery, ale nahraďte je rozdělovníkem (mínis na numerické čísti klávesnice nebo podtržítko nez stisknuté klávedy SHIFT),
  • nepoužívejte speciálních znaků jako je hvězdička apod.
nahoru