manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / WebEdit / Význam a popis ikon

Význam jednotlivých ikon WebEditu

Ikony we webeditu jsou rozděleny do několika základních funkčních seskupení:

Práce s editorem a vlastním článkem
Zpět do WebMenu Ukončení editace článku; pokud byl článek změněn, jste vyzvání k jeho uložení.
Nápověda Vyvolání této nápovědy
Smazat článek Smazání celého článku.
Obnov článek ze zálohy Obnovení článku ze zálohy.
Ulož článek Uložení článku a pokračování v jeho editaci.
Přepnutí verzí editoru Přepnutí do rozšířené verze editoru (navíc obsahuje podporu tabulek, speciálního formátování apod.)
Práce se šablonami Editace a správa šablon pro nové články (viz práce se šablonami).
Zpět Návrat o jednu provedenou operaci zpět.
Opakovat Znovu opakovat provedenou operaci.
Vyhledej, nahraď Najít/nahradit řetězec v článku.
Vyjmout do schránky Vyjmutí označeného textu nebo části článku.
Kopírovat do schránky Kopírování označeného textu nebo části článku.
Vlož ze schránky Vložení označeného textu nebo části článku.
Vlož prostý text Vložení obsahu schránky jako prostý text.
nastavení editoru Nastavení editoru aktuální jazykové mutace (počet záložních kopií, jazyk editoru a další). Změny se provedou až po novém otevření editoru.
nastavení článku Nastavení článku – aktuálně otevřený. Lze nastavit uzamčení článku, zakázat WYSIWYG režim, nastavit platnost nebo upravovat volitelné atributy. Potvrzení provedených úprav tlačítkem „Změnit“ se provede okamžitě, bez nutnosti ukládání článku.
Základní editace textu

Formát textu
Nastavení formátu aktuálního odstavce – Normální, Nadpisy různých úrovní.
Tučný řez písma Označený text převede na tučný řez písma.
Kurzivní řez písma Označený text převede na kurzivní řez písma.
Přeškrtnutí textu Přeškrtne označený text.
Horní index Převede označený text na horní index.
Dolní index Převede označený text na dolní index.
Zarovnání do bloku Zarovnání aktuálního bloku textu vlevo.
Zarovnání do bloku Zarovnání aktuálního bloku textu na střed.
Zarovnání vpravo Zarovnání aktuálního bloku textu vpravo.
Zarovnání do bloku Zarovnnání aktuálního bloku textu do bloku.

Číslovaný seznam
Vytvoří z označené části textu číslovaný seznam.
Vložut sernam s odrážkami Vytvoří z označené části textu seznam s odrážkami (bez čísel).
Pokročilá editace, vkládání odkazů  obrázků
Zobrazení WYSIWYG/HTML Přepínání mezi skutečným zobrazením stránky (tak jak bude na internetu vypadat – WYSIWYG) a zobrazením v HTML módu, tedy s tagy (značkami) jazyka HTML (vhodné pro pokročilé uživatele).
Zruš formátování Zrušení formátování.
Oprava chybějících pevných mezer Sloučí pevnou mezerou neslabičné předložky s následujícím slovem (tj.v,z,k,s atd. nebudou na konci řádku), nahradí rozdělovníky za pomlčku, tři tečky za výpustku.
Vloží odkaz
  1. Na označeném textu vytvoří hypertextový odkaz na stránku editovaného projektu – vybráním položky menu ve stromové struktuře a potvrzením tlačítkem OK.
  2. Na libovolnou stránku na internetu – vepsání pořadované internetové adresy do pole URL; zakliknutí volby „do nového okna“; potvrzení tlačítkem OK.
  3. Odkaz na e-mail – vepsání e-mailové adresy do pole E-mailová adresa; volba rozšířených parametrů; potvrzení tlačítkem OK.
  4. Vytvoření odkazu na kotvu v daném článku.
Vlož soubor ke stažení Z označeného textu vytvoří odkaz na soubor. Poud nemáte text označen vytvoří se odkaz automaticky na název souboru a za nějje připojena informace o typu souboru (včetně ilustrační ikony) a velikosti. Otevře se okno pro vložení souboru umístěného na serveru, v případě, že se na serveru soubor nenachází, je možné jej nahrát na server. Soubory mohou být ve více podsložkách.
Vloží odkaz na položku zboží Vloží odkaz na položku e-shopu.
Vloží obrázek Vloží do stránky obrázek nebo odkaz na jiný obrázek.
vlož video  Vložení videa z YouTube a ostatních kompatibilních serverů. Do editoru se vkládá značka, která bude na webu nahrazena přehrávačem videa. Do pole odkaz vložte obsah pole Adresa URL, pole šířka a výška nastavte libovolně dle potřeb.
Vloží speciální znak Vložení speciálních znaků národních abeced, řecké abecedy, matematických a jiných značek, které je možno zobrazit v HTML kódu
Vloží kotvu Vytvoří kotvu – cíl pro lokální odkaz na stránce.
nahoru