manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / WebEdit / Význam polí editoru

Význam jednotlivých polí WebEditu

V  polích, které jsou umístěny ve druhém řádku panelu nástrojů (ikon), si může uživatel nastavit druh a velikost fontu, který se použije na předem označený text. Význam ostatních polí je následující:

  • Datum – slouží pro zadání data, kdy byl článek (stránka) publikován, tuto položku lze také antidatovat.
  • Název článku – zobrazuje název článku a lze jej v tomto poli změnit.
  • Anotace – Slouží pro zadání stručného popisu článku. Pokud na tlačítko kliknete, objeví se dočasně popisek v hlavním oknu editoru. Můžete tak popisek pohodlněji upravovat, nastavovat písmo atd.
  • Maska – je-li toto pole zobrazeno, slouží k vkládání řetězce pro adresářovou strukturu článků. Oddělovač adresaru je znak '/', dále je možno používat speciálni sekvence: 
    {YYYY}  – je nahrazena rokem článku, {YY} je nahrazeno posledními dvěma číslicemi roku 
    {MM}   – je nahrazeno měsícem clanku, {MMMM} je nahrazeno názvem měsíce (tj. leden, únor, březen…) 
    {DD}   – je nahrazeno dnem článku

Příklad: Časopisy/Články/Rok {YYYY}/{MMMM}. měsíc/dne {DD}.{MM}

nahoru