manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / Články / Přehled článků

Přehled článků

Přehled článků umožňuje jednoduché vyhledávání mezi vytvořenými články pomocí systému Wibo. Manuál k použití Wiba můžete najít zde.

Popis obrazovky

Pro přehled článků slouží Wibo obrazovka. Přehled článků obsahuje jméno článku, jeho popis a datum vvytvoření. Kliknutím na název článku se dostaneme do WebEditoru, ve kterém můžeme článek editovat. Před samotným názvem je umístěn znak "=" umožňující přechod na detail článku s možností editace jednotlivých údajů včetně volitelného nastavení článku.

Vyhledávání

Pokud klikneme na ikonu pro vyhledávání, pak můžeme zadat omezení, podle kterých budeme články vyhledávat. Můžeme zadat část názvu článku nebo jeho popisu a případně zadat období, ve kterém byl článek vytvořen. Při použití omezení na datum můžeme zadat pouze jedno z krajních dat tj. pokud nezadáme "datum do" tak se vyhledají všechny články vytvořené od data uvedeného v poli "datum od". Analogicky pro případ, že nezadáme pole "datum od".

Vytvoření nového článku

Pro vytvoření nového článku zvolíme ve Wibo obrazovce ikonu pro přidání nového záznamu. Automaticky se otevře WebEditor, ve kterém napíšeme nový článek a uložíme pomocí ikony pro uložení.

nahoru