manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / Notifikace a rozesílka / Rozesílání nabídek

Rozesílání nabídek

V aplikaci WIBO na kartě „Adresář“ provedeme výběr zákazníků, kterým chceme nabídku zaslat. Po kliknutí na odkaz „Rozesílání mailů“ se adresy z výběru přenesou do nově vytvářené rozesílky.

Pro identifikaci lze rozesílce nastavit vlastní název (při použití filtru se automaticky nabídne název filtru). Zvolíme šablonu rozesílky, vybereme článek, který se vloží do šablony rozesílky a nastavíme testovací e-mail (pouze jeden) pro otestovaní. Po uložení nastavení rozesílky spustíme testovací rozeslání (ikona vpravo nahoře) na zvolený e-mail. Pokud jsme spokojeni, můžeme rozesílku odeslat na zvolené uživatele.

Testovací e-maily odchází okamžitě, ostré rozesílky se řadí do fronty. Standardně odesíláme ze čtyř serverů s průtokem 1000 e-mailů/hodina/server. Počet serverů a průtok se dynamicky optimalizují.

Po spuštění rozesílání lze jen prohlížet průběh. Až má rozesílka stav „rozesláno“, je možné nahlédnout do seznamu adres, na které byla nabídka skutečně rozeslána. Neobsahuje adresy, u kterých si uživatelé nepřáli další nabídky přijímat.

Informace o stavu rozesílek jsou k dispozici v samostatné obrazovce „Přehled rozesílky“. Za/vyřazení kontaktu do/z rozesílky realizuje administrátor změnou příznaku „Aktivní/Blokováno“. Pokud si uživatel nepřeje zařazen do rozesílky, odhlásí se odkazem z e-mailu. Automaticky je změněn příznak na hodnotu „Blokováno“.

nahoru