manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

GDPR Agendy

Umožňuje nastavení doby platnosti jednotlivých záznamů agendy. Agenda je druh záznamu vztažený k modulu redakčního systému, kde dochází k evidenci osobních údajů  (např. Adresář, Objednávka, Formulář, Newsletter atd.)

Tato obrazovka má atributy:

 • ID: identifikační číslo záznamu
 • Vytvořeno: datum vzniku záznamu
 • Změněno: datum změny záznamu
 • Agenda: název agendy (např. Formuláře)
 • Identifikace dat (ID): místo, kde se agenda na webu nachází (např. Hotline, Poslat tip známému) 
 • Délka platnosti (dny): jak dlouho budou osobní data v systému uložena než dojde k jejich anonymizaci či vymazání
 • Anonymizovat za (dny): po jaké době bude záznam anonymizován 
 • Smazat za (dny): po jaké době bude záznam smazán
 • Vazba e-mail: vazební email
 • Osobní údaje (seznam): seznam sloupců s osobními údaji sloužící pro anonymizaci

Nastavení platnosti souhlasů pro agendy

 • Případné změny Obchodních podmínek a Ochrany osobních údajů je třeba poslat zákazníkům emailem.
 • Při opakovaném použití agendy je kladný souhlas prolongován.
 • Kladný souhlas agendy je nutný pro vykonání akce (např.odeslání mailu atd.)
 • Právní tituly lze mazat či anonymizovat až po zákonem stanovené lhůtě.
 • Nepotvrzené souhlasy (checkbox) platí pro newsletter či vzaté zpět aktivně zobrazovat/nabízet.
Agenda Platnost / Anonymizace / Smazat
údaje jsou uvedené v letech
Formulář 2 / x / 2
Adresář
/může obsahovat i citlivé údaje/
10 / x / 10 obj
5 / x / 5 registr, pzona
Objednávka 10 / 10 / x
1. Přímý marketing (bez souhlasu) Varianta zasílání marketingových sdělení i bez udělení souhlasu, to však pouze zákazníkům, od nichž byly získány jejich elektronické údaje v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby 5 / x / 5
2. Přímý marketing (se souhlasem) Varianta přímého marketingu s předchozím souhlasem, může držitel souhlasu zasílat jak svá marketingová sdělení, tak marketingová sdělení propagující třetí strany a jejich služby či výrobky. 5 / x / 5
Transakční Emaily, SMS (info stavy objednávek) není agendou (nesmí obsahovat reklamu)
Zbožáky (dotazník)
Doproručují checkbox: https://blog.seznam.cz/2018/04/e-shopy-zbozi-cz-a-gdpr/
Heuréka doporučuje checkbox který při zatržení odhlásí (nemám zájem)
má být souhlas, ale po vzoru velkých eshopů zatím není
Watchdog
(nejzašší doba kdy přestat kontrolovat, vypne se po naskladnění)
1 / x / 1
Diskuse (dotazy) 5 / 5 / x
Hodnocení 5 / 5 / x
Soutěž dle smlouvy
Klub (bonusový systém) dle smlouvy
nahoru