manuály m@gnetpro

uživatelské manuály

manuály m@gnetpro / Galerie / Galerie se sekcemi

Galerie se sekcemi

Galerie na hlavní obrazovce zobrazuje seznam jednotlivých sekcí reprezentovaný náhledovou obrázků, názvem a popisem. Klikem na sekci galerie se otevře seznam obrázků s prokliky na větší náhledy.

1) Vytvoření sekce galerie

 1. Otevřete si složku „picture“ v ní složku „gallery“ pomocí modulu FileMan (např. ikona pro vložení obrázku v editoru článků WebEdit) nebo připojením na FTP.
 2. Zde vytvořte novou složku s názvem vypovídajícím o jejím obsahu.
  Např. pro „fotografie z konference v Zürrichu, leden 2011“ použijte název složky „konference-zurrich-leden-2011“.
 3. Složku otevřete.
 4. Vytvořte novou složku s názvemupload“.
 5. Nakopírujte obrázky. Doporučujeme kopírovat soubory o maximální šířce 1280 px a barevném prostoru RGB. Pokud nakopírujete větší soubory, funkce galerie to neovlivní.

2) Vygenerování obrázků

Jakmile máte všechny obrázky nakopírovány, zadejte příkaz pro generování všech velikostí obrázků.

 1. Otevřete správu projektu (www.adresa-stranek.cz/sprava).
 2. Pokud jste vyzváni k přihlášení, přihlaste se.
 3. Klikněte na odkaz „Generovat galerii“ nebo podobný.
 4. Vyčkejte na potvrzovací obrazovku – tabulka s přehledem vygenerovaných obrázků. Tato obrazovka je pouze informační a sděluje, že systém prošel jednotlivé složky galerie, vygeneroval k nim příslušné miniatury, větší náhledové obrázky a aktualizoval informace o galerii.

3) Nastavení informací o sekci 

Náhled souboru section.txtPojmenování galerie nebo přidání popisu vkládáme do souboru „section.txt“:

 • 1. řádek – Název sekce
 • 2. řádek – Popisek sekce
 • 3. řádek – Datum založení (vytvoření) sekce
 • 4. řádek – Jméno (cesta) k obrázku, který bude sloužit jakon náhled reprezentující sekci. Pokud bude hodnota prázdná, bude jako náhled použit nejnovější obrázek této skupiny. Pro obrázek, který bude v jiném umístění než je root adresář sekce, je třeba uvést i jméno adresáře, ve kterém se nachází (např. preview/obrazek.jpg).

Pokud má být některá z hodnot prázdná, je třeba nechat celý řádek prázdný (ENTER), tak aby bylo zachováno pořadí řádků (viz příklady níže).

V příkladu je zadán Název, Popisek, Datum založení a Náhled reprezentující skupinu. Obrázek je umístěn přímo v adresáři této skupiny – vedle souboru „section.txt“.

Náhled souboru section.txt

V příkladu je zadán pouze Název. Popisek nebude zobrazen. Jako datum založení skupiny bude použito datum vytvoření adresáře této skupiny. Jako náhled reprezentující skupinu bude použit poslední vložený obrázek.

Sdílení galerie mezi jazykovými mutacemi

Máme-li pouze jednu složku s názvem „gallery“, informace o galerii se zadávají do soubor „section.txt“ určeného pro daný jazyk. Např. pro angličtinu informace vepište do „section.en.txt“.

Doplnění informací o obrázku

Obrázky typu JPG mohou obsahovat (můžete je měnit) doplňující informace, které galerie zobrazuje pod daným obrázkem. Jsou podporovány IPTC data „Headline“ a „Caption“.

Tato data můžete editovat například pomocí programu XnView. Editační okno aktivujete na zvoleném obrázku pomocí klávesové zkratky CTRL+I nebo pomocí kontextové nabídky (pravé tlačítko myši) a volba „Upravit IPTC data…“. IPTC data upravujte pouze v obrázcích kopírovaných do složky „upload“. I v případě přepsání stávajících obrázků novým (s upravenými IPTC daty), galerii znovu vygenerujte.

nahoru